Jak se stát členem

Máme dost pokrytecké, korektní společnosti, která není schopna nazývat věci pravými jmény, která není schopna vypořádat se se zloději, podvodníky a zvrácenými pseudohumanisty v různých Think-Tancích nebo v politických (ne)ziskovkách, kteří upřednostňují cizí zájmy před podporou vlastních lidí. Není přeci trvale udržitelná taková společnost, která nepodporuje nové potomstvo a nevzdělává a neformuje ho k hrdosti, ke zdravému vlastenectví, k úctě a respektu, která není schopná pomáhat si mezi sebou. Chceme být velkou, aktivní skupinou, se silným vlivem, fungující na rodinném základu, kdy jsme si obrazně bratrem a sestrou, kdy si pomáháme navzájem. Když je vidět nějaká nepravost spáchaná na našich občanech, rodinách, jsou-li pošlapávány naše hodnoty, jsou-li dehonestovány naše tradice, je potřeba hrdě a statečně vstát, upozornit na to, případně bránit. Největší důraz klademe na pozitivní vlastenectví, na rodinu, na její podporu, na její růst (společenský, sociální) a na její ochranu před vnitřním (organizace snažící se zničit tradiční model rodiny) i vnějším (dobyvačná, násilná náboženství) nebezpečím. My jsme se jako otroci nenarodili. Chceme žít své životy hrdě, spokojeně, šťastně, s jasnou vizí radostné budoucnosti a bude-li třeba, budeme za to bojovat. Společně, věrně, odhodlaně!

Jsou fanoušci komunity, kteří nás sledují, chodí s námi na demonstrace, podporují naše aktivisty atd. a jsou členové komunity, kteří myslí vážně naši myšlenku obrany naší země, našich hodnot, tradic i našich RODin a jdou s námi. Členové komunity jsou ti, co někdy přispěli na její chod. Pro všechny přispěvatele jsou pořádány rodinné kempy, přednášky, kurzy přežití, kurzy sebeobrany, vzdělávací výlety, výcvikové tábory pro celé rodiny. Každý dárce má vstup na tyto akce zdarma. Jsou pořádána pravidelná setkání členů komunity, kde probíráme směr, cíle a budoucnost Bratrstva. Další setkání je již v září. Všechny naše aktivity, akce se nesou v pronárodním, vlasteneckém duchu. Můžeme tě vést v patrnosti jako našeho fanouška, nebo jako člena komunity Bratrstvo. Chceš-li se přidat k nám, můžeš nás podpořit jakoukoliv částkou na tento účet 197049210/0600. Po zaslání dobrovolné finanční podpory nás kontaktuj, ať tě můžeme vést jako člena komunity, oprávněného využívat všechny výhody.